050 624 63 03 Замовити дзвінок Україна, 02093, м.Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, 11

Опис програми

ІПК "Лабораторія"

Опис програми знаходиться в файлі Guide.pdf.

Завантажити опис
LPI

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА.

ВАЖЛИВО – ЧИТАЙТЕ УВАЖНО.

ФАКТОМ ЗАВАНТАЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ ТА ЗГОДНІ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ.

ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ (РАЗОМ З БАЗОЮ ДАНИХ ТА СУПРОВІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, НАДАЛІ “ПРОДУКТ”) Є ВЛАСНІСТЮ КОМПАНІЇ ТОВ «Л П І» (НАДАЛІ ІМЕНУЄТЬСЯ “Л П І”). ПРОДУКТ Є ПРЕДМЕТОМ НАСТУПНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ (ДАЛІ «ЛІЦЕНЗІЯ» або «УГОДА»). БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЛІЦЕНЗІЮ УВАЖНО ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ. ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ З КОПІЄЮ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ У ФАЙЛІ ЛІЦЕНЗІЇ «License.rtf».

Ця угода є дійсною тільки, якщо ви отримали продукт від «Л П І» або від офіційного постачальника. Якщо ви отримали продукт з будь-якого іншого джерела, забороняється встановлювати та використовувати цей продукт.

Ця Ліцензійна Угода визначає легальну Угоду (тут і далі “Угода”) між Вами (фізичною або юридичною особою) і ТОВ «Л П І» про програмний продукт (надалі “Продукт” ), згадані вище, зокрема будь-якого програмного забезпечення, бази даних та супровідних документів в електронному та друкованому виді.

Якщо Ви не погоджуєтесь з правилами та умовами цієї Ліцензійної угоди, слід негайно повернути невикористаний Продукт, видалити всі копії Продукту з вашого комп’ютера та інших носіїв інформації.

У випадку, якщо ви згодні з правилами та умовами цієї Угоди, ми надаємо вам права на використання Продукту, зазначені нижче.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВИЗНАЧЕННЯ

«Продукт» є програма «Лабораторія», база даних та вся пов’язана з ними документація, всі наступні випуски та розширення програми, бази даних та документації.

1.2 ОСНОВНІ УМОВИ

У відповідності з покупкою Вами Продукту, «Л П І» надає вам невиключну, безстрокову ліцензію на Продукт для того щоб Ви змогли:
1) Встановити, зберігати та використовувати Продукт на мережевому сервері та персональному комп’ютері в мережі, так щоб не більше ніж 1 (один) користувач використовував Продукт;
2) Робити копії Продукту в тій мірі, яка необхідна для здійснення резервного копіювання, в рамках ліцензійної Угоди. На всіх копіях Ви зобов’язані відтворювати згадування про авторське право        «Л П І», якщо таке є.

1.3. ОБМЕЖЕННЯ УГОДИ

Своєю згодою з цією Угодою Ви підтверджуєте що вона забороняє:
1) Поширювати, використовувати або копіювати, а також дозволяти іншим користувачам поширювати, використовувати або копіювати частини або весь Продукт, за винятком випадків, спеціально зазначених в цій Угоді;
2) Використовувати або дозволяти іншим використовувати цей Продукт в мережі на кількох комп’ютерах, за винятком випадків, спеціально зазначених в цій Угоді;
3) Декомпілювати, розбирати або робити будь-які спроби, а також дозволяти іншим користувачам декомпілювати, розбирати або робити будь-які спроби для отримання початкового коду Продукту;
4) Здавати в оренду або лізинг, перепродавати або здавати в суборенду (піднайм), а також дозволяти іншим здавати в оренду, лізинг, перепродати або здавати в суборенду (піднайм) Продукт або будь-які права, надані відповідно до цієї Угоди.

1.4. ПРИПИНЕННЯ ПРАВ

1) Ви згодні, що розрив даної Угоди тягне за собою призупинення всіх Ваших прав на використання Продукту, та він скасовує будь-які гарантії, зроблені Вами по відношенню до «Л П І». У разі такого призупинення:
а) Ви повинні повернути Продукт ТОВ «Л П І», включаючи будь-які копії, а також письмово повідомити, що зробили ці дії;
б) Кожний учасник Угоди повинен негайно повернути іншій стороні конфіденційні матеріали іншої сторони, включаючи будь-які копії, а також письмово повідомити, що зробили ці дії;
2) Ви наперед погоджуєтесь, що у випадку розірвання або загрози припинення дії цієї Угоди, немає адекватних засобів захисту в суді або грошової компенсації зі сторони «Л П І» по відношенню до  Вас,  і тому «Л П І» буде мати право відхилити в суді будь-які спроби з Вашої сторони розірвання або припинення Угоди. Реалізація такого захисту в суді не повинна тлумачитись, як відмова від вимог будь-якого іншого легального та справедливого захисту іншої сторони у разі припинення дії цієї Угоди.

1.5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОДУКТ/ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

1) Ви погоджуєтесь не висловлювати або мати на думці будь-які права, надані Вам, крім тих, що вказані в п. 1.2 цієї Угоди. Ви згодні з тим, що ця Угода не надає Вам право власності на Продукт.
Всі права, включаючи право власності на Продукт, залишаються за «Л П І». Ви згодні з тим, що     «Л П І» зберігає ексклюзивне право володіння Продуктом у всіх його формах, включаючи всі копії та компіляції.
Надалі, такі права як право власності та майнові права, включають без обмеження всі авторські права, патенти, комерційні таємниці, право власності та право щодо конфіденційної інформації, пов’язані з Продуктом.
2) Ви визнаєте, що закони про авторство та права інтелектуальної власності, а також міжнародні трактовки авторських прав і прав на інтелектуальну власність, захищають Продукт. Ви не повинні видаляти вказівки авторських прав «Л П І» з копій Продукту, що знаходяться у вашому розпорядженні.

1.6. ПОВЕРНЕННЯ

1) «Л П І» засвідчує, що має всі права та право власності на Продукт, і що Ви попереджені про те, що використання Продукту не порушує будь-які авторські або майнові права третьої сторони.
«Л П І» звільняє Вас від відповідальності та підтверджує Вашу невинуватість у випадку будь-якої претензії або позову за порушення патенту, торгової марки, авторства або комерційної таємниці у зв’язку з використанням Вами Продукту якщо:
а) Ви негайно поінформуєте «Л П І», в письмовій формі, про такі претензії або позови, повністю співпрацюєте з «Л П І», щоб захистити себе та відрегулювати претензії або позови в своїх інтересах;
б) Продукт який був причиною претензії або позовів, був використаний тільки в межах, дозволених цією Угодою;
2) «Л П І» не несе відповідальності за будь-які претензії про порушення права на підставі використання або спільному використання Продукту з програмним забезпеченням, технічним забезпеченням або даними, які не поставлені «Л П І», якщо б такі порушення закону не відбулися в разі відсутності такого комбінованого використання.

1.7. ОНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ПРОДУКТА

Компанія «Л П І» залишає за собою право в будь-який час припинити будь-які подальші випуски Продукту, а також змінити ціни, властивості, специфікації, функції, умови ліцензування, дати випуску, дати загальної доступності та інші характеристики будь-яких майбутніх версій Продукту.

2. ДОДАТКОВІ УМОВИ

2.1. ДОДАТКОВІ УМОВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОЦІНКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ви не маєте права використовувати демонстраційну версію продукту в будь-яких комерційних, бізнес, державних або громадських потребах будь-якого роду. Наприкінці Випробувального Терміну подальше використання Продукту без покупки Вами комерційної ліцензії заборонено.

Якщо Ви не придбали ліцензії для Продукту в кінці випробувального терміну, Ви вилучите Продукт з усіх комп’ютерних систем, на яких він був встановлений, та знищите програмне забезпечення, базу даних та документацію, отриману від використання Продукту.

Якщо ви бажаєте продовжити використання Продукту після Випробувального Терміну, Вам необхідно звернутися до «Л П І» або офіційного постачальника заради придбання комерційної ліцензії на використання Продукту.

2.2. ДОДАТКОВІ УМОВИ ПОВ’ЯЗАНІ З ОНОВЛЕННЯМ

Якщо Ви купили оновлення до версії Продукту, це продовжує рахуватися одним товаром разом з копією Продукту, який Ви оновили. Це означає, що в той час, коли Ви можете мати два комплекти Продукту, Ви маєте тільки одну ліцензію. Таким чином, Ви не маєте права передавати копію Продукту третім особам.

3. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

«Л П І» НЕ ДАЄ НІЯКИХ ПРЯМИХ АБО МАЮЧИХ НА ДУМЦІ ГАРАНТІЙ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПРОДУКТУ, ВКЛЮЧНО, БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ, КОРИСТІ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПРИВАТНИМ ЦІЛЯМ.

НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ «Л П І» НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ТА/АБО НЕНАВМИСНІ ЗБИТКИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ , ВКЛЮЧНО, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, УПУЩЕНУ ВИГОДУ, ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ, ПРИЗУПИНЕННЯ БІЗНЕСУ АБО ІНШІ ГРОШОВІ ВТРАТИ, ЯКІ СТАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ, АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ, НАВІТЬ ЯКЩО «Л П І» ПОПЕРЕДИЛА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ, ЗГАДАНІ ВИЩЕ, Є ЄДИНИМИ І ЗАМІНЮЮТЬ СОБОЮ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ, ЯВНІ АБО ТІ ЯКІ МАЛИ НА ДУМЦІ.

Жоден працівник, представник або філія «Л П І» не можуть змінити або додати гарантії, умови відшкодування до зазначених вище.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Ви визнаєте, що Продукт, у вигляді вихідного коду є конфіденційним торговим секретом «Л П І». Ви погоджуєтесь тримати цю інформацію в секреті, не відкривати її третім особам і не використовувати її для будь-якої іншої мети, крім оговореної та дозволеної за цією Угодою.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА РОЗРИВ УГОДИ

5.1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

Дія цієї угоди починається з моменту отримання Вами Продукту і триває невизначений термін до моменту закінчення умов, зазначених у цьому пункті.

5.2. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

Ви маєте право призупинити застосування цієї Угоди з будь-яких причин або без жодних причин, повідомивши заздалегідь «Л П І» в письмовому вигляді за 5 (п’ять) днів.

5.3 РОЗРИВ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ

«Л П І» має право припинити дію цієї Угоди, якщо Ви порушили свої зобов’язання, згадані вище в цій Угоді. У цьому випадку «Л П І» буде ініціювати припинення Угоди, повідомивши Вас, із зазначенням порушення. Якщо порушення можуть бути усунені, Ви отримаєте термін в тридцять (30) днів, після отримання повідомлення про порушення, задля їх усунення. Якщо порушення виправлені в термін, то ця Угода залишається в силі, в іншому випадку угода автоматично припиняється.

5.4. НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ УГОДИ

У разі припинення дії Угоди, з будь-якої причини, набувають чинності наступні умови:

1) Всі права, які надаються за цією Угодою, повинні бути негайно припинені і Ви повинні призупинити будь-яке використання Продукту;
2) Ви повинні повернути «Л П І» або знищити всі копії Продукту та в термін 10 (десять) днів, з дати припинення, надіслати письмове підтвердження «Л П І», що всі копії повернуті або знищені.

©ТОВ «ЛПІ» 2019 р.

згоден
ЗАВАНТАЖИТИ
Зворотній дзвінок